מסלולים

נמצאו 450 מסלולים

חיפוש
רמת קושי:
משך הטיול:
איזור:
מאפיינים:
עונה מומלצת:

שם הטיולאיזורמשך הטיולרמת קושיאורך המסלולעונה מומלצתדירוג ממוצעמאפיינים
חזורי גובתההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני4.6חורף|אביב5.0 (6)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מנחל פרע לשאר ישובהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני4.4קיץ|סתיו4.8 (4)אפשרות כניסה למים
בערוץ נחל פיתהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מהחזקה לג'ויזההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל6.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
הבטמיה והג'וחדר מנפלאות הציר המזרחיהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל25.3חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מהחרמון לנמרוד - שביל הגולן מקטע 1החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת6.6חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
אל מקורות נחל סערהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםבינוני13.6חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מתאים לכלבים
מהר בנטל לעמק הבכאהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני8.6חורף|קיץ|סתיו|אביב4.8 (4)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מיונתן לחושניההחרמון הגולן ואצבע הגליליוםקל9.1חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל גילבוןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מבריכת קשת לבריכת האירוסיםהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםבינוני8.5חורף|אביב4.7 (3)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
בריכת האירוסיםהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל4.2חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
תחילתו של נחל יהודיההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני3.0חורף|סתיו|אביב5.0 (2)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
זויתן עליוןהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםבינוני7.3חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מאום אל קנטיר לגשר הסוריהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל6.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
קרן עין גבהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני5.5חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל מיצרהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםבינוני8.7חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
ממצפה לשלום למבוא חמה וחזרההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל5.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (3)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מגשר הדודות לפארק הירדןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.6קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)אפשרות כניסה למים
מקיבוץ שמיר לנבי הודא דרך חירבת עמריתהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל6.1חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
עורבים-ירדינוןהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםמיטיבי לכת8.6חורף|אביב5.0 (3)מעגלי|אפשרות כניסה למים
נחל אלעלהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל4.5חורף|קיץ|סתיו|אביב4.8 (4)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מהחרמון לנווה אטיבהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםמיטיבי לכת9.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.8 (4)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מעינות חשק ומימון לנחל חמדלהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםבינוני6.5חורף|אביב4.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
הדרבשיההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל0.7קיץ|סתיו4.7 (3)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
עין תינההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל1.4קיץ|סתיו4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
בריכת המשושיםהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.3חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
הנקיק השחורהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםמיטיבי לכת7.8קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים
זויתן תחתון ובריכת המשושיםהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםמיטיבי לכת6.6קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל עיוןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.3חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו
מפלי דליות וגמלאהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל7.6חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו
מיער אודם לבירכת רםהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםקל7.7חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
עין חשק ועין מימוןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל4.8חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
חוצה פלגי דןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת3.5קיץ5.0 (1)אפשרות כניסה למים
מפל היהודיההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל4.1חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מפל עורביםהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל1.8חורף|אביב4.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הבריכה בנחל עיטהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני0.6קיץ|סתיו|אביב4.8 (4)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל סערהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל5.3חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
הר שזיףהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מתאים לכלבים
מפל הירדינוןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל1.4קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
תל עסנייה והר קורטםהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל5.7חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
משאר ישוב לשדה נחמיההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני5.1חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
חצבני תחתוןהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל5.6קיץ|סתיו0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
טיילת כפר חרוב ומבוא חמההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל7.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מגשר הפקק לגשר בנות יעקבהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל7.3קיץ|סתיו0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
עין פיקהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל0.4חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מנמרוד לתל קצעה - שביל הגולן מקטע 2החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני6.9חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מתל קצעה לאנדרטת פלס"ר 7 - שביל הגולן מקטע 3החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני8.0חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מאנדרטת פלס"ר 7 למאגר בנטל - שביל הגולן מקטע 4החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל9.5חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ממאגר בנטל לעין זיוון - שביל הגולן מקטע 5החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת10.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מעין זיוון לחזקה - שביל הגולן מקטע 6החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת9.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מהחזקה לחושניה - שביל הגולן מקטע 7החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל10.2חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהחושניה לאום א-דנניר - שביל הגולן מקטע 8החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל7.8חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מאום א-דנניר לחניון דליות - שביל הגולן מקטע 9החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל9.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מחניון דליות לאום-אל-קנטיר - שביל הגולן מקטע 10החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת10.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מאום אל-קנטיר לכביש 789 - שביל הגולן מקטע 11החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת9.0חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מכביש 789 לחורשת גבעת יואב - שביל הגולן מקטע 12החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני5.7חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מחורשת גבעת יואב לאמפי גולן - שביל הגולן מקטע 13החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני6.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מאמפי גולן למבוא חמה - שביל הגולן מקטע 14החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםמיטיבי לכת8.3חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ממבוא חמה לעין תאופיק - שביל הגולן מקטע 15החרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני6.1חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל הגולן - העמוד הראשיהחרמון הגולן ואצבע הגלילמספר ימיםמיטיבי לכת123.5אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שביל ישראל - העמוד ראשיהחרמון הגולן ואצבע הגליל|הרי אילתמספר ימיםמיטיבי לכת1038.9חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
נחל שניר - החצבניהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל2.7חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מפל הבניאס והשביל התלויהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל1.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
הבניאס - משניר לשאר ישובהחרמון הגולן ואצבע הגליליוםקל3.8חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
סובב בנטל - מעגליהחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםבינוני5.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מתאים לכלבים
שביל נוחיילההחרמון הגולן ואצבע הגלילחצי יוםקל6.9חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מערת עלמההגליל העליוןחצי יוםקל1.1קיץ|סתיו|אביב4.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מדלתון להר אביתרהגליל העליוןחצי יוםקל5.4חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (6)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל מחנייםהגליל העליוןחצי יוםקל4.0חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל ראש פינההגליל העליוןחצי יוםקל2.8חורף|סתיו|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל עכברההגליל העליוןיוםקל8.5חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מכרם בן זמרה לגוש חלבהגליל העליוןחצי יוםקל3.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.8 (4)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
העין הכחולה של גוש חלב ונחל גוש חלבהגליל העליוןחצי יוםבינוני6.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מנחל צבעון ליראוןהגליל העליוןיוםבינוני13.3חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ממתת לנחל שרך ומערת קשתהגליל העליוןמספר ימיםבינוני25.1חורף|אביב4.7 (3)מתאים לכלבים
נחל עמוד: מעין זיתים לבריכות שכויהגליל העליוןיוםבינוני6.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל עמוד: מהר מצפה הימים לעין סתר ובריכות שכויהגליל העליוןיוםמיטיבי לכת11.0חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל הפסגה בהר מירוןהגליל העליוןחצי יוםקל2.4חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל מורןהגליל העליוןחצי יוםקל7.4חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
נחל נריה-נחל מורןהגליל העליוןחצי יוםקל7.2חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
מחניון נחל מירון לבית ג'ן 1הגליל העליוןחצי יוםבינוני8.1חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מחניון נחל מירון לבית ג'ן 2הגליל העליוןיוםבינוני9.5חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מחניון נחל מירון לחירבת חממההגליל העליוןיוםמיטיבי לכת10.5חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מחניון נחל מירון למפלי פרודהגליל העליוןיוםקל9.1חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מבית ג'ן לחורפישהגליל העליוןחצי יוםבינוני7.1חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהר חזון לנחל צלמוןהגליל העליוןחצי יוםמיטיבי לכת11.2חורף|סתיו|אביב5.0 (3)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל צלמוןהגליל העליוןחצי יוםקל1.3חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל צלמון: מסלמה למאגר צלמוןהגליל העליוןחצי יוםקל5.7חורף|סתיו|אביב4.0 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל עמוד תחתוןהגליל העליוןחצי יוםבינוני6.1חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מאדמית לנחלים בצת ושרךהגליל העליוןחצי יוםבינוני6.5חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל כזיב - מהמונפור לעין טמיר וחזרה דרך קרן ברתותהגליל העליוןיוםבינוני9.9חורף|קיץ|סתיו|אביב4.8 (5)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מים אל יםהגליל העליוןמספר ימיםמיטיבי לכת70.5סתיו|אביב5.0 (4)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
קרן ברתות ופריחת השושן הצחורהגליל העליוןחצי יוםקל5.5חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שרך - בצתהגליל העליוןיוםקל4.9חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל שגורהגליל העליוןיוםבינוני5.6חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מומלצי נאקב
מבצר יחיעם ונחל עלוםהגליל העליוןיוםבינוני7.8חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מעגלי
ממצודת ישע ל״קניון הקטן״ שליד קיבוץ יפתחהגליל העליוןיוםקל7.6חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
חירבת מחוז, חירבת חשק וחירבת תפןהגליל העליוןחצי יוםבינוני3.8חורף|סתיו|אביב4.7 (3)טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל ראש פינה בדרך הבוסתן ומצפה נמרודהגליל העליוןיוםבינוני8.6חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
האיש שבקיר ומערת המקדשהגליל העליוןחצי יוםקל4.8חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל האדמוניות המורחבהגליל העליוןיוםבינוני9.7חורף|סתיו|אביב3.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
עין חותםהגליל העליוןחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
הר אדירהגליל העליוןחצי יוםקל1.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר מירון נחל מורן ונחל נריההגליל העליוןיוםמיטיבי לכת11.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
גוש חלב וחלמוניות בהר בן זימרההגליל העליוןיוםבינוני11.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
עין חרדליתהגליל העליוןחצי יוםקל0.4חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מגוש חלב לנחל צבעון דרך עין עלווה והעין הכחולההגליל העליוןיוםבינוני9.1חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מערת נמרהגליל העליוןחצי יוםקל0.6קיץ|סתיו|אביב2.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו
הר כפירהגליל העליוןחצי יוםקל1.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ים אל הר (Sea to Summit)הגליל העליוןיוםמיטיבי לכת23.1חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
יער ברעם ועין חלבהגליל העליוןיוםבינוני6.6חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל ארבל מעילבון לואדי חמםהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל10.1חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל אדמיהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני8.5חורף|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל תבור- מצומת כפר קיש ליבנאל דרך נחל עין חידההגליל התחתון העמקים והגלבועיוםקל10.3חורף|סתיו|אביב4.7 (3)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל תבור- מצומת כפר קיש למנחמיה דרך נחל אולםהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםבינוני14.0חורף|סתיו|אביב5.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל תבור- מצומת כפר קיש לגשר דרך קניון הבזלתהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםמיטיבי לכת16.9חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
משרונה למנחמיה-רמת סירין המופלאההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל17.2חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל יבנאלהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםבינוני8.8חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
הירדניתהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל2.6קיץ5.0 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר תבורהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהושעיה לצומת המובילהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל5.8חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל הקיבוציםהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל2.0קיץ4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל יצפור עד עין שוקקהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני4.9חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)אפשרות כניסה למים
נחל ציפורי- מצומת זרזיר לכפר חואלדהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםקל11.3חורף|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל ציפורי- מאלון הגליל לעין יבקעהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםקל13.7חורף|אביב4.6 (5)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל ציפורי- מכפר חוואלד לטחנת הנזיריםהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל6.2חורף|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל ציפורי- מכעביה לטחנות הנזיריםהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל5.4חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שמורת אלוני אבא ובית לחם הגליליתהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל5.1חורף|אביב4.0 (3)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
תל יודפת והר עצמוןהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני4.3חורף|סתיו|אביב5.0 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
תל יודפתהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל0.7חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
ממצפה אורן למצפה ישיהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל4.2חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
שביל הזעתר בהושעיההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל1.1חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
יער כפר החורשהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל5.5חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
יער הסוללים ומצפה ריש לקישהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל7.2חורף|אביב4.8 (5)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מסביב לאלון הגלילהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני8.1חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
גבעת המורההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל3.2חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
ואדי פטריות ונחל יודפתהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני4.5חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
נחל אבוקההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל6.3קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
קרני חיטיןהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל1.0חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל יזרעאל יער כפר החורשהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםבינוני11.4חורף|אביב2.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
למרגלות חוות השומר בסג'רההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל2.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מתאים לכלבים
הר ארבלהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני2.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
העמוד של נחל עמודהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל0.9חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל תבור המעגליהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני6.7חורף|אביב5.0 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
אל נחל יבנאל ואום ג׳וניהגליל התחתון העמקים והגלבועיוםבינוני10.1חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מעיינות אבליים - עיינות כאוכבהגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםקל2.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר דבורההגליל התחתון העמקים והגלבועחצי יוםבינוני2.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל שיח ועין משוטטיםהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל גלים- מהאוניברסיטה לטירת הכרמלהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני5.9חורף|סתיו|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל כלח-גליםהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני8.1חורף|סתיו|אביב4.8 (4)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מהאוניברסיטה לבית אורן-אל מעין ושושןהכרמל ורמות מנשהיוםבינוני8.9חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
השושן הצחור בנחל כלחהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.6אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מנחל אלון לנחל אורןהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל4.5חורף|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מנחל חיק להר שוקף ונחל אורןהכרמל ורמות מנשהיוםבינוני9.3חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מדלית אל כרמל לבת שלמההכרמל ורמות מנשהיוםמיטיבי לכת14.0חורף|אביב3.6 (5)מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
מעתלית לנחשוליםהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל7.5חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מג'סר א-זרקא לאקוודוקט של קיסריההכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל3.3חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נקודת גובה 400הכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל5.0חורף|אביב4.7 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
המוחרקההכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.2חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מחירבת רקית לנחל מערותהכרמל ורמות מנשהיוםקל12.6חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל שלףהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל3.8חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל רקפתהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני4.7חורף|סתיו|אביב5.0 (4)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
טיול מדרגות חיפההכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני7.5חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
נחל בוסתן ומערת אצבעהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני7.5חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מערת הפעמון בכרמלהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל4.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.3 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
על שביל רמות מנשה ליד בת שלמההכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל5.4חורף|אביב4.8 (4)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
רמת הנדיב מצפור חוטם ושוניהכרמל ורמות מנשהיוםבינוני9.9חורף|סתיו|אביב5.0 (4)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
חורבת סומקהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל5.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מתאים לכלבים
שביל הצנירים בנחל אורן ומערת ישחהכרמל ורמות מנשהיוםבינוני8.9חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מנחל שלף לבת שלמההכרמל ורמות מנשהיוםבינוני11.9חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל נשר מעגליהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני4.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
שביל שלוחת איילה - מערת הפעמון - שביל נועםהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני8.3חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
יער עופר ונחל מערותהכרמל ורמות מנשהיוםבינוני9.2חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר מהללהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.0חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מתאים לכלבים
מעיינות לאורך נחל תניניםהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל5.9חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מערת אורניתהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל2.0חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל המערות מעגליהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל3.7חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל אורן - מערת אצבעהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני2.3חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל הנשרים ברמת הנדיב - זכרון יעקבהכרמל ורמות מנשהחצי יוםבינוני3.4חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל מעפילים - נחל יגורהכרמל ורמות מנשהיוםמיטיבי לכת8.2סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
הבירכה ומערת המיש - זכרון יעקבהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.6חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ממצפור סיירים לפתחת נחל אורןהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל4.7חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
נחל השופטהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.8חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל - מזכרון יעקב לחאן יותםהכרמל ורמות מנשהיוםמיטיבי לכת24.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל - מחאן יותם ליגורהכרמל ורמות מנשהיוםמיטיבי לכת21.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
חירבת עלא-א-דיןהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל0.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|טיול פריחה
מהמוחרקה לחורבת כרךהכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל1.8חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
מצפור הצוק בשוויצריה הקטנההכרמל ורמות מנשהחצי יוםקל0.7חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
תלכיד-פיראןבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםבינוני2.8חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מומלצי נאקב
מצומת גיתית לצומת פצאלבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני12.0חורף|אביב5.0 (1)טיול פריחה|מתאים לכלבים
בואדי רשש עד לעיינות פצאלבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני10.2חורף|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
ואדי א-זננירבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני10.3חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מחמדת לארגמןבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני9.9חורף|אביב5.0 (2)טיול פריחה|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
ואדי וחיתהבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני18.8חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים
רכס איתמר- לעין שעב אל ביר ועין אל פוקאבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני12.2חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מאיתמר לתל ארומהבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםבינוני5.4חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מערת הנטיפים שליד כפר תפוחבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםבינוני0.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (3)מעגלי
נחל ייטב (העוג'א)- מכוכב השחר לעין עוג'אבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםבינוני6.5חורף|אביב4.0 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
ואדי דליהבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםבינוני12.7חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל תלכיד ונחל פיראן הארוךבקעת הירדן ומזרח השומרוןיוםמיטיבי לכת11.3חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|טיול פריחה
הסרטבהבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםמיטיבי לכת4.9חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
בורג׳ אל-מליחבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםבינוני3.4חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
נחל שילה-מחניון הגדודים העבריים לעין עוזבקעת הירדן ומזרח השומרוןחצי יוםקל2.9חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
מפדואל לפרסת נחל שילההשרון ומערב השומרוןחצי יוםבינוני2.6חורף|סתיו|אביב4.5 (2)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מרבבה לחוות יאירהשרון ומערב השומרוןחצי יוםבינוני4.5חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל קנההשרון ומערב השומרוןיוםקל7.7חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שמורת אירוס הארגמן בחוף נתניההשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל2.7חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהישוב סלעית לצור יצחקהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל5.2חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
סובב מחצבת ראש העיןהשרון ומערב השומרוןחצי יוםבינוני7.7חורף|אביב3.0 (1)מעגלי
שמורת שער פולגהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל1.9חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל חביבה ונחל יצחקהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל6.9חורף|סתיו|אביב3.0 (1)מעגלי|מתאים לכלבים
יער ראש העיןהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל1.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
תל גדורהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל3.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
חוצה שרון - מכפר הס לחוף פולגהשרון ומערב השומרוןחצי יוםקל13.7חורף|אביב5.0 (3)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מתקוע לעין גדיצפון מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםבינוני39.2חורף|אביב5.0 (3)
ואדי קלט: מעין פארה לעין פוארצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל5.8חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
למנזר מר סבאצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני16.0חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מתאים לכלבים
נחל אוגצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל3.1חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו
נחל דרגהצפון מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת9.0אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
אל החלמוניות בואדי אבו מחרבצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל0.6סתיו5.0 (2)מעגלי|טיול פריחה|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
משדה בר לחלמוניות דרך המצפה של מעלה רחבעםצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל3.9חורף|סתיו5.0 (2)מתאים לכלבים
מערת חריטוןצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו
סביבות פני קדםצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל6.2חורף|אביב4.0 (1)מעגלי|מתאים לכלבים
מקידר לשדה ברצפון מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת31.6חורף|אביב4.5 (2)מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
מקידר למצוקי דרגותצפון מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת46.2חורף|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מאדם לעין פוארצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני10.1חורף|אביב5.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ואדי קלט: מקובור בני ישראל לעין פארהצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני4.6חורף|אביב4.5 (2)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ג'בל מונטר ומצפור המר סבאצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני18.9חורף|אביב5.0 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
מתקוע ד' לחלמוניותצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל3.6חורף|סתיו|אביב4.0 (1)טיול פריחה|מתאים לכלבים
ואדי קלט: מעין קלט לעין פארהצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני10.7חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מפני קדם לעין גדיצפון מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת34.1חורף|אביב5.0 (2)אפשרות כניסה למים
מתקוע לדרג'הצפון מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת23.5חורף|אביב4.7 (3)אפשרות כניסה למים
ממצפה דני לנחל מכוךצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני10.2חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מתאים לכלבים
משאש מורבעתצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני7.5חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מצומת כפר אדומים לצומת אלמוגצפון מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני14.7חורף|אביב0.0 (0)מתאים לכלבים
נחל דוד המקוצרצפון מדבר יהודה וים המלח|דרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל1.6חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל ערוגותצפון מדבר יהודה וים המלח|דרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל6.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל דוד - מערת דודים ומעין עין גדיצפון מדבר יהודה וים המלח|דרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני3.4חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל סלוודורהצפון מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל2.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מבור עוזיה לחוף ים המלחצפון מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת15.9חורף|אביב4.0 (1)אפשרות כניסה למים
אל עין בובין ושייח אבו אל עיוןמבואות ירושליםחצי יוםבינוני6.1חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ואדי דילבמבואות ירושליםחצי יוםקל3.9חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
מנטף דרך הר עוזרר למבוא חורוןמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת9.9חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מנטף דרך נחל כפירה למבוא חורוןמבואות ירושליםיוםבינוני9.4חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהר הרוח למבוא חורון דרך נחל יתלהמבואות ירושליםיוםקל9.7חורף|סתיו|אביב4.3 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מתחנת הדלק של נוה אילן לחירבת עלקתמבואות ירושליםחצי יוםבינוני10.6חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ממצפה הראל לצומת חטיבה 7מבואות ירושליםחצי יוםקל7.0חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מתאים לכלבים
מצרעה לצומת נחשוןמבואות ירושליםחצי יוםבינוני10.5חורף|סתיו|אביב4.0 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל קטלב, מהר יעלה לצומת בר גיוראמבואות ירושליםחצי יוםקל7.5חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
ממבוא ביתר לעין יואל ועין קובימבואות ירושליםחצי יוםקל7.9חורף|סתיו|אביב4.3 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מחירבת חנות לבר גיורא דרך עין אוזן וחירבת עיתאבמבואות ירושליםחצי יוםקל8.3חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מבר בהר לנחל המערהמבואות ירושליםחצי יוםקל7.2חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מנס הרים לנחל דולבמבואות ירושליםחצי יוםבינוני6.5חורף|סתיו|אביב4.8 (5)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
חירבת קיאפהמבואות ירושליםחצי יוםבינוני4.1חורף|סתיו|אביב4.7 (6)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל חלץמבואות ירושליםחצי יוםקל7.4חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מגבעון החדשה לחירבת בד אבו מעמרמבואות ירושליםחצי יוםבינוני3.6חורף|אביב4.0 (2)מעגלי|מתאים לכלבים
סובב נבי סמואלמבואות ירושליםחצי יוםקל2.8חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל הפיריםמבואות ירושליםחצי יוםקל3.3חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מתל חדיד לגימזומבואות ירושליםחצי יוםקל7.7חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
חרבת עתרי תל עדולם וחרבת בורגיןמבואות ירושליםיוםבינוני14.1חורף|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
חירבת בורגיןמבואות ירושליםחצי יוםקל2.3חורף|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
הר שוכה ותל שוכהמבואות ירושליםחצי יוםקל5.4חורף|אביב4.9 (7)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
הסטף ועין ביכורהמבואות ירושליםחצי יוםקל3.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ממערת בני ברית לנחל כרמילה וחזרהמבואות ירושליםיוםבינוני5.6חורף|סתיו|אביב4.3 (7)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
עין כפירהמבואות ירושליםחצי יוםקל2.6חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
תל גזר ועין וורדאמבואות ירושליםחצי יוםקל1.9חורף|קיץ|סתיו|אביב4.3 (3)מתאים לכלבים
ארז בן גוריון יער ירושליםמבואות ירושליםחצי יוםקל3.9חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מחירבת סעדים לעין שריג דרך עין תמר ועין עוזימבואות ירושליםחצי יוםקל3.2חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
חורבות מדרס עתרי ובורגיןמבואות ירושליםיוםבינוני9.7חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מערת התאומיםמבואות ירושליםחצי יוםקל2.0קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל סנסן, חרבת חנות ודרך הקיסרמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת10.8חורף|סתיו|אביב4.5 (4)מעגלי|מתאים לכלבים
נחל קטלבמבואות ירושליםחצי יוםקל2.7חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
איילון ובית הקשתותמבואות ירושליםחצי יוםקל2.6חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מצומת נס הרים לזנוחמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת9.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נבי סמואל - השביל השחורמבואות ירושליםחצי יוםקל3.9חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל עין כרםמבואות ירושליםחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מתאים לכלבים
נחל יתלה ונחל חמישהמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת8.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
עין כמו במבה ועין איתמרמבואות ירושליםחצי יוםקל2.0חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל בין הסלעים בפארק חרוביתמבואות ירושליםחצי יוםקל1.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מצור הדסה להר כתרוןמבואות ירושליםחצי יוםקל3.0חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 26 - מלכיש לשריגים (לי און)מבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת22.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 27 - משריגים לצור הדסהמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת25.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 28 - מצור הדסה לירושליםמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת15.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 29 - מירושלים לרמת רזיאלמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת17.0חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 30 - מרמת רזיאל לנווה שלוםמבואות ירושליםיוםמיטיבי לכת19.3חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 31 - מנווה שלום ליער בן שמןמבואות ירושליםיוםבינוני20.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל האלות - פארק בריטניהמבואות ירושליםחצי יוםקל2.6חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
להר סנסן ופריחת החלמוניותמבואות ירושליםיוםבינוני10.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|טיול פריחה
שביל הקיסרמבואות ירושליםחצי יוםקל6.2חורף|אביב3.0 (1)מעגלי|טיול פריחה
שפך נחל שורק וחוף פלמחיםגוש דן וחוף פלשתחצי יוםקל3.8חורף|סתיו|אביב5.0 (4)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
גבעות הכורכר של נס ציונהגוש דן וחוף פלשתחצי יוםקל2.6חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
תל מלוט ועינות גבתוןגוש דן וחוף פלשתחצי יוםקל6.5חורף|אביב0.0 (0)מתאים לכלבים
סיור בצפון יפוגוש דן וחוף פלשתחצי יוםקל2.0חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
ממעון לעין גדי 1דרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת35.1חורף|אביב5.0 (2)אפשרות כניסה למים
פרס-אשליםדרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת32.0חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
ממעון לחניון צאליםדרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת38.3חורף|אביב4.0 (1)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ממעון לנחל ערוגותדרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת39.5חורף|אביב4.5 (2)אפשרות כניסה למים
ממעון לנחל משמרדרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת31.5חורף|אביב4.3 (3)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מערד לעין בוקקדרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת34.4חורף|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל משמרדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני10.9חורף|סתיו|אביב5.0 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
גבי הרדוף ונחל צאליםדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת16.3חורף|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
עין נמרדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני9.9חורף|סתיו|אביב4.3 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
עין בוקקדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל2.1חורף|קיץ|סתיו|אביב4.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל עזגד - נחל אשליםדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת9.3חורף|אביב4.3 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
חווארי מצדהדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל2.5חורף|סתיו|אביב4.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל קינהדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני8.5חורף|סתיו|אביב4.6 (5)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל אבובדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםקל3.1חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו
נחל חמרדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת15.8חורף|אביב4.8 (6)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מסוסיא לאביגילדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני5.8חורף|אביב4.7 (3)מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
נחל כידודדרום מדבר יהודה וים המלחיוםבינוני4.0חורף|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מנחל תחמסון לנחל פרסדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת7.3חורף|אביב5.0 (4)אפשרות כניסה למים
בריכת נעמה ובריכת צפירהדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםמיטיבי לכת7.8חורף|אביב4.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
גב רחףדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני2.9חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מעלה צרויה - מעלה איסיים - נחל ערוגותדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת10.4חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל זוהרדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני3.9חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל צאלים עליון מעגלידרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת9.0חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל דוד וגב חלוןדרום מדבר יהודה וים המלחחצי יוםבינוני4.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 17 - ממישור עמיעז לעין בוקקדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת20.3חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 21 - מערד להר עמשא ועד לב יתירדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת19.7חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 16 - ממצד תמר למישור עמיעזדרום מדבר יהודה וים המלח|צפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת29.9חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 18 - מעין בוקק למצדהדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת14.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 19 - ממצדה לכפר הנוקדיםדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת13.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 20 - מכפר הנוקדים לערדדרום מדבר יהודה וים המלחיוםמיטיבי לכת18.6חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מכרמל אל מפל חבר (טיול שטפונות)דרום מדבר יהודה וים המלחמספר ימיםמיטיבי לכת38.5חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים
תל לכיש וגן לאומי מערות סמךדרום השפלהחצי יוםקל17.2חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
חירבת בית לויהדרום השפלהחצי יוםקל4.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|טיול פריחה
תל נגילהדרום השפלהחצי יוםקל3.8חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מערות חזןדרום השפלהחצי יוםקל0.5חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 22 - מלב יתיר עד מיתר/סנסנהדרום השפלהיוםמיטיבי לכת23.5חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 23 - מסנסנה לבית קמהדרום השפלהיוםמיטיבי לכת21.1חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 24 - מבית קמה לרוחמהדרום השפלהיוםבינוני14.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 25 - מרוחמה לתל לכישדרום השפלהיוםמיטיבי לכת22.0חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
סובב אדורייםדרום השפלהיוםקל14.3חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
נחל גררמישור חוף הנגבחצי יוםקל4.3חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
נחל הבשורמישור חוף הנגבחצי יוםקל7.2חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי – מקטע ראשוןמישור חוף הנגביוםמיטיבי לכת17.0חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי - מקטע שנימישור חוף הנגביוםמיטיבי לכת17.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי - מקטע שלישימישור חוף הנגביוםמיטיבי לכת19.6חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי - מקטע רביעימישור חוף הנגביוםמיטיבי לכת16.9חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי - מקטע חמישימישור חוף הנגביוםמיטיבי לכת23.6חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל הנגב המערבי - העמוד הראשימישור חוף הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת96.1חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל צפית לכל אורכוצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת15.9חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו
נחל תמרצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםבינוני1.0חורף|קיץ|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו
נחל צפיתצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםבינוני2.9חורף|סתיו|אביב4.3 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מהמכתש הגדול למכתש הקטן ועד לערבהצפון הערבה ומזרח הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת34.9חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|מומלצי נאקב
נחל גובצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםבינוני4.2חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו
נחל עקרביםצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת10.2חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו
נחל דימונהצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםבינוני3.7חורף4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל אשלוןצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםקל9.6חורף5.0 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
נחל פרס מקוצרצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםקל4.5חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו
מעלה עקרבים ונחל גובצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת7.9חורף|סתיו|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מצומת הערבה ונאות הכיכר לחצבהצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםקל38.9חורף|סתיו|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
המפלים של נחל צין, נחל חצרה ונחל צניןצפון הערבה ומזרח הנגביוםבינוני12.6חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ימין חתירהצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת9.1חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל פרס מעגלי ארוךצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת7.4חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
תצפית המכתש הקטןצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםקל0.9חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מתאים לכלבים
הר כרבולת-מישור ימין-נחל ימין-מעלה עקרבים-נחל חתירה-עין ירקעםצפון הערבה ומזרח הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת36.6חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים
מירוחם על קצה המכתש לצומת רותםצפון הערבה ומזרח הנגב|הנגב התיכוןמספר ימיםמיטיבי לכת22.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מתאים לכלבים
נחל מזר ומעלה חצרהצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת16.6חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שער אשמדאי, מעלה עלי ונחל מצלעותצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת21.9חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
אל ״הֹר ההר״ הוא הר צין ושדה הבולבוסיםצפון הערבה ומזרח הנגבחצי יוםבינוני1.5חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 15 - מחניון מצפה המכתש הקטן למצד תמרצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת19.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
מצד תמר, המכתש הקטן ומפל צניןצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת21.0חורף|אביב0.0 (0)מתאים לכלבים
גב זרחןצפון הערבה ומזרח הנגביוםמיטיבי לכת38.2חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים
משדה בוקר דרך בקעת אבו טריפה לנחל מסורהנגב התיכון|הערבה התיכונה ומזרח הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת68.4חורף|אביב5.0 (2)אפשרות כניסה למים|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
מבורות חצץ להר ארדון דרך נחלי בקעת אבו טריפההנגב התיכון|הערבה התיכונה ומזרח הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת79.2חורף|אביב4.7 (3)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מומלצי נאקב
חלמוניות ירוחםהנגב התיכוןחצי יוםקל5.7סתיו5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
מהחולות הצבעוניים לסנפיר הגדולהנגב התיכוןחצי יוםקל2.4חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מבורות חצץ לעבדתהנגב התיכוןמספר ימיםמיטיבי לכת28.4חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
ממרחבעם להר קטוםהנגב התיכוןחצי יוםקל3.7חורף|אביב5.0 (3)מעגלי|מתאים לכלבים
הר צרור וגב צרורהנגב התיכוןחצי יוםבינוני7.8חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל חוואריםהנגב התיכוןחצי יוםקל3.4חורף|קיץ|סתיו|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
גב ימיןהנגב התיכוןחצי יוםקל2.9חורף|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
חלמוניות נחל בוקרהנגב התיכוןחצי יוםקל3.8חורף|סתיו4.0 (1)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
הנרקיסים של נחל חצץ וההר הקטוםהנגב התיכוןיוםבינוני14.1חורף|אביב4.0 (5)מעגלי|טיול פריחה|מתאים לכלבים
עין עקב עליון ותחתון ומעלה דבשוןהנגב התיכוןיוםבינוני14.3חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
נחל שועליםהנגב התיכוןחצי יוםקל12.1חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מצפור אבנוןהנגב התיכוןחצי יוםקל0.7חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מתאים לכלבים
נחל חצץ ונחל דרוךהנגב התיכוןיוםמיטיבי לכת15.4חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
נחל מדור וגבי עפרןהנגב התיכוןיוםמיטיבי לכת16.7חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 13 - מחוד עקב למפעלי אורוןהנגב התיכוןיוםמיטיבי לכת25.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
עין עבדתהנגב התיכוןחצי יוםקל1.7חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 14 - ממפעלי אורון עד לחניון מצפה המכתש הקטןהנגב התיכוןיוםמיטיבי לכת20.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
בור הסבחהחולות ורמת הנגבחצי יוםקל1.7חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
סובב ניצנהחולות ורמת הנגבחצי יוםבינוני10.0חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
עין סהרונים ופרסת נקרותהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםקל4.7חורף|סתיו|אביב4.5 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
ממכתש רמון לנחל ברקהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת64.3חורף4.5 (2)מומלצי נאקב
נחל ברקהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםבינוני4.1חורף|סתיו|אביב4.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
הר מסור ונחל מסורהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםבינוני3.2חורף|אביב4.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
הר ארדוןהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםבינוני6.6חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
קניון עדההערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםקל4.6חורף|סתיו|אביב4.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו
מזרח הר רמוןהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת41.6חורף|אביב5.0 (3)אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
מהערבה לנקרות ובחזרההערבה התיכונה ומזרח הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת54.8חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
גב ספירהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםקל9.1חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
גב ילקהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםקל1.0חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
סובב מכתש רמון - מקטע 6 מחניון נקרות מערב לחניון בארותהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת14.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
סובב מכתש רמון - מקטע 7 מחניון בארות לחניון לילה הר ארדוןהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת9.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
סובב מכתש רמון - מקטע 8 מחניון לילה הר ארדון למצפה רמוןהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת24.5חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
סובב מכתש רמון - העמוד הראשיהערבה התיכונה ומזרח הר הנגב|מערב הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת126.1חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|טיול פריחה
שביל ישראל יום 7 - מנחל ברק לצופרהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת23.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 8 - מצופר לגב חוליתהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת25.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 9 - מחניון גב חולית לחניון גווניםהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת18.3חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 11 - ממצפה רמון לחניון נחל חוההערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת26.5חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 12 - מחניון נחל חוה לחניון חוד עקבהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםמיטיבי לכת21.9חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
סובב גבעת חרוטהערבה התיכונה ומזרח הר הנגבחצי יוםקל3.5חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
רמת סהרונים ונחל נקרותהערבה התיכונה ומזרח הר הנגביוםבינוני9.6חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
הר רמוןמערב הר הנגבחצי יוםקל8.8חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
משפת המכתש למנסרהמערב הר הנגבחצי יוםבינוני7.2חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
בורות לוץ וראש אלותמערב הר הנגביוםקל7.9חורף|אביב3.7 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
בקצה הצר של מכתש רמון מצד לצדמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת14.9חורף|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר עריף ובארות עודדמערב הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת42.0חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|אפשרות כניסה למים|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
עריף - כרכוםמערב הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת46.9חורף|סתיו|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|מומלצי נאקב|מתאים לכלבים
מערב הר רמוןמערב הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת63.3חורף|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים|טיול פריחה|מתאים לכלבים
שן רמון, קיר האמוניטים, גיא זוחלים והר גווניםמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת13.3חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הר גמל - מצפה רמוןמערב הר הנגבחצי יוםקל0.5חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
בור חמת עד לשפת המכתשמערב הר הנגבחצי יוםקל4.8חורף|קיץ|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
דרום הר רמוןמערב הר הנגבמספר ימיםמיטיבי לכת66.4חורף|אביב0.0 (0)אפשרות כניסה למים
סובב מכתש רמון - מקטע 1 ממצפה רמון לחניון נחל ניצנהמערב הר הנגביוםקל14.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה|מתאים לכלבים
סובב מכתש רמון - מקטע 2 מחניון נחל ניצנה לבורות לוץמערב הר הנגביוםבינוני20.2חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
סובב מכתש רמון - מקטע 3 מבורות לוץ לחניון הר עידומערב הר הנגביוםבינוני13.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
סובב מכתש רמון - מקטע 4 מחניון הר עידו למפער פיטםמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת14.9חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
סובב מכתש רמון - מקטע 5 ממפער פיטם לחניון נקרות מערבמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת14.4חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 10 - מחניון נחל גוונים למצפה רמוןמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת21.8חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
בורות לוץ וראש מעלה לוץמערב הר הנגביוםמיטיבי לכת23.5חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
חולות כיסוימישורי פארן והנחלים הגדוליםחצי יוםקל2.6חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 6 - מציחור לחניון נחל ברקמישורי פארן והנחלים הגדוליםיוםבינוני24.0חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
הקניון האדום בנחל שניהרי אילתחצי יוםקל5.0חורף|אביב5.0 (5)מעגלי|מסומן לכל אורכו
קניון שחורת-נחל רחם-מעלה עמרםהרי אילתיוםבינוני14.4חורף|אביב5.0 (4)מעגלי|מסומן לכל אורכו
נחל גשרוןהרי אילתיוםבינוני9.8חורף|אביב4.5 (2)מסומן לכל אורכו
הר שלמה-נחל מפלים-נחל נטפיםהרי אילתיוםבינוני10.5חורף|אביב5.0 (3)מעגלי|מסומן לכל אורכו
הר צפחותהרי אילתחצי יוםקל3.5חורף|סתיו|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מיוטבתה לבאר אורה דרך הר ברך ונחל עתקהרי אילתמספר ימיםמיטיבי לכת49.9חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
מקניון שחורת לעין נטפיםהרי אילתיוםמיטיבי לכת11.8חורף|אביב5.0 (2)מסומן לכל אורכו
קניון שחורתהרי אילתחצי יוםקל4.3חורף|סתיו|אביב4.5 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו
למרגלות הר אמיר וגם עמודי עמרםהרי אילתחצי יוםבינוני5.1חורף|אביב4.7 (3)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
מגבעת יוכבד למצפה עמרם ונחל צפונותהרי אילתיוםבינוני8.3חורף|אביב4.0 (1)מסומן לכל אורכו|מתאים לכלבים
הקניון האדום בנחל שני והמפל הצבעוני בנחל עזיהוהרי אילתיוםבינוני14.0חורף|אביב4.5 (2)מעגלי|מומלצי נאקב
דרום הרי אילתהרי אילתמספר ימיםמיטיבי לכת41.2חורף|אביב2.0 (1)מסומן לכל אורכו
הר יהורם נחל נטפים נחל מפליםהרי אילתיוםמיטיבי לכת9.6חורף|אביב5.0 (1)מעגלי|מסומן לכל אורכו
גב עישרוןהרי אילתחצי יוםקל5.7חורף|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל אלכסון, הר תמנע, עמודי שלמה ואגם תמנעהרי אילתיוםמיטיבי לכת7.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים|מתאים לכלבים
שביל ישראל יום 1 - מחוף אלמוג להר יהורםהרי אילתיוםמיטיבי לכת13.2חורף|אביב5.0 (3)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
שביל ישראל יום 2 - מהר יהורם לחניון נחל רחםהרי אילתיוםמיטיבי לכת23.4חורף|אביב5.0 (1)מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 3 - מנחל רחם לתמנעהרי אילתיוםמיטיבי לכת14.0חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 4- מפארק תמנע לשחרותהרי אילתיוםמיטיבי לכת28.4חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו
שביל ישראל יום 5 - משחרות לשיזפוןהרי אילתיוםבינוני15.4חורף|אביב3.0 (1)מסומן לכל אורכו|טיול פריחה
שדה הבולבוסים של נחל קדרהרי אילתחצי יוםקל2.8חורף|סתיו|אביב0.0 (0)מעגלי|מסומן לכל אורכו
נחל סעיפיםהרי אילתחצי יוםבינוני2.7חורף|אביב0.0 (0)מסומן לכל אורכו|אפשרות כניסה למים
נחל גשרון עליוןהרי אילתחצי יוםבינוני3.4חורף|אביב5.0 (2)מעגלי|מסומן לכל אורכו