הוספת מסלול חדש

הבהרה חשובה - המסלול עובר בשלב ראשון לבדיקת צוות האתר ורק לאחר בדיקה ואישור הוא מועלה לאתר!

לאחר שליחת המסלול החדש תגיעו לעמוד נוסף בו תוכלו להעלות תמונות מהמסלול!

 
 קישור לאתר IHM סרטון הדרכה ליצירת קישור